Ранно детско развитие

Как се отразява бедността на децата?

Книжката HOW DOES POVERT AFFECT CHILDREN (2016) с автор REYN Hrvatska, e преведена, адаптирана и публикувана от Мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България, която се координира от фондация "Тръст за социална алтернатива".

test

Финансов отчет за 2016 година