Отворени Проекти

01.11.2018 - 30.04.2019

Програма за национални учебни посещения на педагогически специалисти на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България

12.03.2019 - 30.04.2019

Покана за съвместно организиране на регионални събития на тема „Как се отразява бедността на децата"

Финансирани проекти