Описание

„Как се отразява бедността на децата: Ролята на детската градина за прекъсване на порочния кръг на бедността“

Покана за съвместно организиране на регионални събития на тема „Как се отразява бедността на децата"

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (REYN България) кани институционалните си членове си да изразят интерес за организиране на съвместно полудневно събитие с регионален характер, насочено към педагогически и непедагогически специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 в детски градини и подготвителни групи в училища.

На тези събития REYN България (координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ – ТСА) ще представи две публикации, които наскоро преведохме на български език:

·         Книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността“ на Ерик Дженсен;

·         Брошурата „Как се отразява бедността на децата?“ на REYN Хърватска.

Представянето на публикациите може да отнеме от 15 до 60 минути, в зависимост от идеите на организатора за останалата част от събитието.

Организаторът може да развие темата в оставащото време чрез споделяне на добри практики от региона, фасилитиране на дискусия на конкретна тема, представяне на направени анализи, или по всякакъв друг начин, който надгражда съветите от двете публикации.

С избраните кандидати ще бъде сключен договор за грант на стойност 600 лева за покриване на разходите за организиране на събитието. Грантът се отчита с опростен финансов и технически отчет.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2019 година. Събитията трябва да се състоят преди 31 май 2019 година.

Допустими кандидати са само институционалните членове на РЕЙН България.

Документи за кандидатстване

Документите за заявка на интерес се подават към ТСА на електронна поща минимум един месец преди планираната дата на събитието. ТСА си запазва правото да предлага подобрения в описаните от кандидата цели, формат и програма за събитието.

Всеки кандидат трябва да попълни следните документи:

·         Формуляр за кандидатстване (по образец);

·         Формуляр за присъединяване към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България поне за основния кандидатстващ (само ако не е вече член).

Допустими разходи

Допустими разходи са тези за наем зала, кетъринг, транспорт за организатора и участниците, материали и канцеларски разходи, разходи за комуникация, хонорар за организатора до 150 лв.

Свързани Документи