Администрация

Сю Лъман

Сю Лъман има над 25 годишен професионален опит като консултант по мениджмънт. През последните 15 години тя работи предимно в неправителствения и в държавния сектор като консултант и посредник на различни организации като: Музея на изкуствата „Метрополитън“,  фондация „Джон и Катрин Макартър“, Save the Children, както и Управителния съвет по образование на Ню Йорк сити. Сю Лъман участва в изпълнителния комитет на борда на New Visions for Public Schools, както и в този на “Заедно в час”, на чийто Национален борд тя е и бивш председател, а към момента е  председател на одитната комисия. Освен това Сю Лъман е директор на Harlem Children’s Zone и председател на УС на YouthNoise. Като член на Консултативния съвет на ТСА, тя консултира нашите образователни стратегии.

Виж повече

Росен Иванов

Росен Иванов е управител и съдружник в Black Peak Capital, ко-инвестиционен фонд за дялово и мецанин финансиране. Преди това той заема същата длъжност в Entrea Capital, а по-рано работи в McKinsey & Co. в Ню Джърси, Ню Йорк, където се фокусира върху компании за  потребителски стоки, индустриални компании и частни дялови инвестиции. Преди McKinsey Росен работи като инвестиционен сътрудник в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), където е отговорен за структурирането на дългови и дялови инвестиции в Източна Европа. Росен започва кариерата си в Procter & Gamble Balkan Markets в Букурещ. Има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Бизнес училището на Харвард и бакалавърска степен по „Икономика“ от Американския университет в България.

Виж повече

Валентин Тъпчев

Финансов директор

Валентин Тъпчев отговаря за финансовите операции на фондацията, както и за счетоводството, финансовото планиране, бюджетирането, изготвянето на финансови отчети и управлението на паричния поток и риска. Валентин е ангажиран и с оперативното управление на ТСА, което включва заделяне, привличане и насочване на ресурси за отпускане на грантове, разширяване на връзките със заинтересованите лица и застъпничество. Той притежава експертиза и в сферите на счетоводство, ТРЗ, стратегическо планиране, финансово управление, финансов анализ и моделиране и предприемачество. Предишният му опит включва подобни позиции във финансово-счетоводни фирми в България. Валентин има бакалавърска степен по „Икономика на индустрията“ и магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ от Икономическия университет в гр. Варна и сертификат за управление на проекти “PRINCE 2”.

Виж повече

Дориана Басамакова

Административен директор

Дориана Басамакова е подпомага изпълнителния директор при вземането на ефективни решения, както и за всички административни дейности и въпроси на организацията. Преди да се присъедини към ръководния екип на организацията, Дориана заема длъжността директор „Оценка и въздействие“. Дориана има над 15 години опит в сферите на стратегиите, мониторинга, оценяването, проучването и управлението на проекти на частни компании и неправителствени организации. Преди да започне работа в ТСА, тя е част от маркетинговия екип на „Крафт фуудс“, където управлява дейности, свързани с проучванията на пазара. Тя печели първата в региона награда за принос при реализирането на стратегическо развитие. Дориана е консултант в отдела за оценка на инвестиционния климат към Световната банка и старши програмен мениджър към „Алианс от доброволци за икономически растеж“, където разглежда сектори с потенциал за икономически растеж. Дориана има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Georgetown McDonough School of Business и бакалавърска степен от University of the South, където завършва с отличие. Дориана е доброволец към Habitat for Humanity в Ямайка, консултант на FINCA International и член на борда на Women’s Leadership Initiative към университета Джорджтаун.

Виж повече