5 години партньорство

Първите 5 години на ТСА

5 Години Партньорство

Доклад за дейността на ТСА за 2015

Годишен доклад 2015

ТСА подкрепи 201 проекта осъществени от 56 грантополучателя

Доклад за дейността на ТСА за 2014

Годишен доклад 2014

Приключването на поредната година ни напомня, че е време да си дадем равносметка за постигнатото, както и за това, което тепърва предстои.